bordro plus

Bir logo iş zekası olan Bordro Plus küçük ve orta ölçekli şirketlerin sigortalı personelinin olduğu kadar standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın yayın işkollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran   şirketlerin ihtiyaçlarını da tam olarak karşılıyor. Ürün bütün sektörlerde  faaliyet gösteren firmaların ve geçici işçi çalıştıran firmaların da personellerini yönetimi konusundaki gereksinimlerine cevap veriyor.Tüm yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu ve personel ile ilgili sicil bilgilerinin bilgisayar ortamında derlenmesi yöneticilere stratejik isler için daha çok zarma man ayıolanağı tanıyor.

 

 

 

 

 

          Bordro Plus Genel Özellikler

 • Bordro Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.
 • İşten ayrılmış personelin kayıtları eski personel bölümünde hiçbir değişikliğe uğramadan saklanır
 • Böylece eski personel işe geri alınırken işlemlerin aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesi sağlanır.
 • Çalışanlara ve aile bireylerine ait sağlık bilgilerinin takibi yapılır.
 • Personele ait 6 aylık ya da günlük vizite kağıdı basılabildiği gibi, ana-baba, eş ve çocuk için de özel vizite formları basılır.
 • Personele ait özel sigorta işlemleri de program içinden takip edilip, puantaj hesaplarına yansıtılabilir.
 • Firma kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilir.
 • Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır. Personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve işyerlerinde çalıştığının takibi yapılır.
 • Program gerekli bağlantılar sağlandığında bütün personel devam takip sistemleri ile çalışır.
 • Ücret hesaplamaları netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplanır.
 • Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınabilir.
 • Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafindan otomatik olarak yapılır.
 • Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilir.
 • Personele ait puantaj kartları puantaj öndeğerleri ve hesap şablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde oluşturulur.
 • Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı LOGO tarafından matbu olarak müşterilerimize sağlanmaktadır.
 • Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları/avansları takip etmek mümkündür